Voor ouders

Parro

Parro is een oudercommunicatiemiddel dat via een app of website gebruikt kan worden. Het is dus een middel om u als ouders/verzorgers, vanuit de school van informatie te voorzien. Dit kan gaan om informatie over schoolbrede zaken die voor iedereen belangrijks is, maar ook over zaken die alleen over de klas of alleen over uw kind specifiek gaan. Een aantal feiten over Parro op een rij:

 • Dit programma is gekoppeld aan ons administratieprogramma ParnasSys. We hebben daardoor een actueel adressen- en mailbestand.
 • U kunt via Parro de privacy-voorkeuren betreffende bijvoorbeeld foto’s op de website van uw kind etc, instellen.
 • We kunnen u vlot informeren over actuele zaken op school/ klas.
 • We kunnen via Parro oudergesprekken met u plannen.
 • We kunnen activiteiten plannen met Parro.
 • Geen briefjes meer via uw kind. U ontvangt de informatie rechtstreeks van de leerkracht.
 • U kunt de berichten altijd teruglezen
 • Parro is bereikbaar via een website (talk.parro.com) en via een app te downloaden via Appstore of Google play.
 • De groepsleerkracht beheert het account waarmee u inlogt op Parro.

Ouderbetrokkenheid

De leraren zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het onderwijs aan onze kinderen. Daarbij kunnen zij niet zonder de ouders. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid is van wezenlijk belang voor een optimale school voor speciaal basisonderwijs. Naast gezamenlijke verantwoordelijkheid vinden wij de betrokkenheid van ouders onmisbaar.

Informatievoorziening voor ouders

 • De informatiegids (vroegere schoolgids) worden op de website gepubliceerd en op de site van Scholen op de kaart. Link– Scholen op de kaart – Vind en vergelijk scholen in de buurt
 • In september organiseert het team van De Baldakijn een ouderinfoavond. De bedoeling van deze avond is om de ouders van de groep waarin hun kind geplaatst is, kennis te laten maken met de leerstof, organisatie, hulpmiddelen en andere wetenswaardigheden van de groep.
 • Voor de groepen 7 en 8 organiseren de leerkrachten aan het begin van het schooljaar startgesprekken. Hier worden de doelen van het schooljaar samen met de leerling en ouders besproken
 • In de loop van het cursusjaar is er een open ochtend. Het onderwijs wordt op de gebruikelijke manier gegeven. Voor ouders en andere belangstellenden is er dan gelegenheid hier kennis van te nemen.
 • Regelmatig verschijnt de nieuwsbrief van de school met de naam: bald@kijn.nieuwsflits. Hierin staan o.a. artikelen en mededelingen over verschillende aspecten van ons onderwijs, de agenda voor de komende periode en een verslagje van de wetenswaardigheden van elke groep. Deze nieuwsbrief staat op onze website en wordt via Parro verstuurd.

De plek waar onderwijs en zorg elkaar ontmoeten.

Copyright © 2024 | SBO De Baldakijn | Scholengroep Perspectief | Privacyverklaring | Cookies | Alle rechten voorbehouden