Visie & missie

De Baldakijn is er om onze leerlingen op een veilige en vertrouwde manier in hun kracht te zetten en ze optimaal voor te bereiden op hun toekomst in de maatschappij.

De Baldakijn staat voor de volgende kernwaarden in ons onderwijs:

  • Plezier; Op De Baldakijn zijn we één team wat met plezier naar het werk gaat. Door middel van formele en informele activiteiten werken we als team bewust aan de werksfeer. Voor de leerlingen zijn we een bron van inspiratie om met plezier hun te laten ontwikkelen, mede hierdoor is de betrokkenheid van de leerlingen groot.
  • Respect; Op De Baldakijn laten we eenieder in zijn waarde, er is sprake gelijkwaardigheid en openheid. We benutten elkaars sterke punten, zien de kwaliteiten achter de valkuilen en allergieën. We staan open voor elkaars denk- en werkwijze en hebben afspraken gemaakt waarin we hetzelfde willen zijn en waarin we mogen verschillen. We geven en ontvangen op een waarderende manier feedback. Voor de leerlingen zijn we voorspelbaar qua regels en klassenmanagement, we spreken de leerlingen op dezelfde wijze aan.
  • Ontwikkeling; Op De Baldakijn zijn we intrinsiek gemotiveerd om ons te professioneel te ontwikkelen. Dit doen we o.a. doormiddel van scholing, intervisie en consultatie. Voor de leerlingen bieden wij eenduidige didactiek en doorgaande leerlijnen. Dit zien we terug in de leerresultaten van de leerlingen.
  • Veiligheid; Op De Baldakijn hebben we een schoolklimaat en kwaliteitscultuur waarbij we vertrouwen in elkaar hebben. We spreken elkaar op een respectvolle manier aan. Voor de leerlingen zijn we consequent en passen de methodiek vanuit de Kanjertraining gericht toe. Dit blijkt uit de uitkomsten van het medewerkerstevredenheid onderzoek en de sociale veiligheid van de leerlingen.
  • Invoelend; Op De Baldakijn zien we naar elkaar om en staan we voor elkaar klaar. We zorgen goed voor onszelf en elkaar.

Kernkwaliteiten

Dit zijn onze kernkwaliteiten, wij blinken op De Baldakijn uit in:

  1. Collegialiteit
  2. Gastvrijheid
  3. Deskundigheid
  4. Het gebouw
  5. Het pedagogisch klimaat

De plek waar onderwijs en zorg elkaar ontmoeten.

Copyright © 2024 | SBO De Baldakijn | Scholengroep Perspectief | Privacyverklaring | Cookies | Alle rechten voorbehouden