Onze school

De Baldakijn is een samenwerkingsschool. Ons uitgangspunt is onderwijs te geven zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing. Der school staat open voor iedereen met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond.

Op De Baldakijn wordt aandacht besteed aan vele facetten van het onderwijs, waaronder werkhouding en sociaal emotionele ontwikkeling.

De Baldakijn is gehuisvest in een modern schoolgebouw aan de Vlaanderenlaan. Het gebouw ligt op een rustige locatie tussen het centrum van Stadskanaal en recreatiegebied het Pagedal. Het gebouw heeft 16 verschillende groepslokalen, een handvaardigheidslokaal, een eigen schoolbibliotheek, een gymlokaal, een speellokaal en diverse andere ruimten.

Schoolorganisatie

Tot De Baldakijn worden leerlingen toegelaten van 4-12/13 jaar, waarvoor het basisonderwijs geen adequate opvang kan bieden en waarvoor het vaststaat dat ze een speciale voorziening nodig hebben. Dit kan ook gelden voor kinderen van voorschoolse voorzieningen of leerlingen die een vorm van speciaal onderwijs bezoeken.

Op dit moment bezoeken ongeveer 230 leerlingen onze school. Bij het indelen van de groepen wordt gekeken naar leeftijd, sociale redzaamheid en ontwikkelingsniveau.

Binnen de groepen wordt op verschillende manieren gewerkt: sommige vakken worden op individueel niveau aangeboden, andere vakken worden klassikaal aangeboden. Voor meer informatie over de verschillende onderwijsmethoden verwijzen we naar de schoolgids.

De plek waar onderwijs en zorg elkaar ontmoeten.

Copyright © 2024 | SBO De Baldakijn | Scholengroep Perspectief | Privacyverklaring | Cookies | Alle rechten voorbehouden