De Baldakijn

Welkom op de website van SBO De Baldakijn! We hopen dat u hier de informatie kunt vinden die u zoekt. Natuurlijk kunt u daarnaast ook contact met ons opnemen via het contactformulier, email of de telefoon. Voor de ouders van onze leerlingen gebruiken we Parro.

De Baldakijn is een school voor speciaal basisonderwijs in Stadskanaal. Samen met 14 andere scholen zijn we onderdeel van stichting Scholengroep Perspectief. Scholengroep Perspectief bestaat uit 12 basisscholen, 1 speciale school voor basisonderwijs, wij dus, en 1 school voor zeer moeilijk lerende kinderen.

Een “baldakijn” is een overkapping of een huif over iets of iemand waar met zorg mee omgegaan moet worden, die bescherming nodig heeft.

De Baldakijn is er voor dié kinderen, die zijn vast gelopen op de reguliere basisschool, vanwege leerproblemen, of sociaal-emotionele problemen.

De leerlingen van onze school hebben andere en soms meer zorg nodig dan leerlingen op een reguliere basisschool.

Onze school

De Baldakijn is een samenwerkingsschool. Ons
uitgangspunt is onderwijs te geven zonder
onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing. De
school staat open voor iedereen met respect voor
ieders culturele en/of levensbeschouwelijke
achtergrond.

Lees meer

De plek waar onderwijs en zorg elkaar ontmoeten.

Copyright © 2024 | SBO De Baldakijn | Scholengroep Perspectief | Privacyverklaring | Cookies | Alle rechten voorbehouden