Henk Mik neemt afscheid van collega’s, oud-collega’s en genodigden

Op vrijdagmiddag 14 juli j.l. had meester Henk een afscheidsreceptie voor een aantal genodigden in ’t Lutkenend in Gasselte. Een week eerder had Henk al afscheid genomen van de leerlingen en de ouders van de school. Meester Henk had nu mensen uitgenodigd waarmee hij in zijn 46-jarige schoolloopbaan veel te maken heeft gehad, o.a. oud-bestuurders, oud-collega’s, maar ook de huidige directeuren van scholengroep Perspectief en naaste medewerkers van SBO De Baldakijn. De directeuren van de Perspectiefscholen hebben een lied voor Henk gezongen in Franse stijl, met een alpinopet op. Jan Willem van der Kolk, oud-wethouder van onderwijs van de gemeente Stadskanaal, sprak meester Henk toe aan de hand van een aantal foto’s van krantenartikelen over de fusie en bouw van SBO De Baldakijn. De dochters van meester Henk hielden daarna een toespraak. Vervolgens zong meester Jakob nog een lied van Stef Bos, ‘Is dit nu later’ voor meester Henk. ’s Avonds waren de collega’s aan de beurt om afscheid te nemen van hun collega en directeur van De Baldakijn. Er waren diverse cadeaus, een toespraak van Henk zijn vrouw en een toespraak namens het team door juf Nadja. Ook heeft het voltallige team een lied ten gehore gebracht. Volgens meester Henk was het een afscheid dat klopte. We wensen Henk een mooi en welverdiend pensioen toe en wensen hem en zijn familie alle goeds voor de toekomst!

De plek waar onderwijs en zorg elkaar ontmoeten.

Copyright © 2023 | SBO De Baldakijn | Scholengroep Perspectief | Privacyverklaring | Cookies | Alle rechten voorbehouden