SBO De Baldakijn

Vlaanderenlaan 11

9501 TJ Stadskanaal

Tel. 0599 65 26 52


Postbus 100

9500 AC Stadskanaal

SBO De Baldakijn - header

Steunpunt Passend Onderwijs

Het Steunpunt Passend Onderwijs is een laagdrempelig advies- en ondersteuningscentrum waar scholen, die handelingsverlegenheid ervaren, terecht kunnen. Het Steunpunt Passend Onderwijs wil een expertisecentrum zijn voor hulpvragen m.b.t.:

 • leerproblematiek
 • gedragsproblematiek
 • didactische problematiek
 • sociaal-emotionele problematiek
 • medische- en motorische problematiek
 • zorgstructuur
 • groepsdynamiek
 • klassenmanagement

Denk daarbij aan b.v.:

 • adviseren, ondersteunen van zorgteams, schoolteams
 • adviseren in het opstellen van Ontwikkelingsperspectieven (OPP)
 • begeleiding en ondersteuning bij de aanvraag van een Toelaatbaarheidsverklaring bij de Commissie van Advies.
 • coachen en adviseren van ib-ers/ zorgcoördinatoren, groepsleerkrachten/docenten, teams in de aanpak van leer- en/of gedragsproblemen
 • Beeld Coaching
 • Workshop op maat

Het Steunpunt Passend Onderwijs bestaat uit:

 • Jakob Pot, coördinator + specialist moeilijk lerend kind
 • Anneke Cremer, specialist (zeer) moeilijk lerend kind
 • Cindy Hiddema, specialist (zeer) moeilijk leren kind/langdurig ziek kind/lichamelijk beperkt kind
 • Nanda Glazenberg, gedragsspecialist

en worden ondersteund en geadviseerd door o.a.:    

 • GZ-psycholoog
 • Orthopedagoog
 • Logopedist
 • Lees-dyslexiespecialist
 • Fysiotherapeut
 • Ergotherapeut
 • Schoolmaatschappelijk werker

Aanvragen voor ondersteuning/consult van het Steunpunt Passend Onderwijs: middels digitaal aanleveren van onderstaand ingevuld aanvraagformulier, inclusief relevante informatie.

 

Download hier het aanvraagformulier