SBO De Baldakijn

Vlaanderenlaan 11

9501 TJ Stadskanaal

Tel. 0599 65 26 52


Postbus 100

9500 AC Stadskanaal

SBO De Baldakijn - header

Schoolgids

In de schoolgids vindt u informatie over de school en over het onderwijs zoals dat wordt gegeven. Ook leest u hoe wij de zorg voor de aan ons toevertrouwde kinderen hebben georganiseerd. U leest informatie over het team en over de samenwerking met de ouders. In het laatste hoofdstuk wordt praktische informatie gegeven.

 

De schoolgids zal jaarlijks worden herzien, waarna de herziene versie zal worden voorgelegd aan het bestuur en de medezeggenschapsraad (MR). Na instemming van de MR wordt de schoolgids uitgereikt aan ouders bij inschrijving van hun kind en jaarlijks aan ouders en andere belangstellenden.

 

Bekijk hier de schoolgids voor het schooljaar 2021-2022: Schoolgids 2021-2022