SBO De Baldakijn

Vlaanderenlaan 11

9501 TJ Stadskanaal

Tel. 0599 65 26 52


Postbus 100

9500 AC Stadskanaal

SBO De Baldakijn - header

Informatiegids

In de informatiegids vindt u informatie over de school en over het onderwijs zoals dat wordt gegeven. Ook leest u hoe wij de zorg voor de aan ons toevertrouwde kinderen hebben georganiseerd. U leest informatie over het team en over de samenwerking met de ouders. In het laatste hoofdstuk wordt praktische informatie gegeven.

 

De informatiegids zal jaarlijks worden herzien, waarna de herziene versie zal worden voorgelegd aan het bestuur en de medezeggenschapsraad (MR). Na instemming van de MR wordt de gids uitgereikt aan ouders bij inschrijving van hun kind en jaarlijks aan ouders en andere belangstellenden.

 

Bekijk hier de informatiegids van onze school voor het schooljaar 2022-2023: Informatiegids 2022-2023