SBO De Baldakijn

Vlaanderenlaan 11

9501 TJ Stadskanaal

Tel. 0599 65 26 52


Postbus 100

9500 AC Stadskanaal

SBO De Baldakijn - header


SBO De Baldakijn

 

"Wie geen geloof heeft in eigen kunnen en geen vertrouwen heeft in anderen, stopt met leren"

 

Als je op een school zit waar je steeds merkt dat het niet meer lukt, kun je niets meer opnemen of leren. De sociaal-emotionele ontwikkeling en het ontwikkelen van een gezonde werkhouding en zelfvertrouwen vormen de basis voor het leren. De Baldakijn is er voor dié kinderen, die zijn vast gelopen op de reguliere basisschool, vanwege leerproblemen, of sociaal-emotionele problemen. Ook kinderen die het te moeilijk zullen krijgen op een basisschool kunnen terecht op De Baldakijn. Op De Baldakijn wordt daarom in alle facetten van het onderwijs veel aandacht besteed aan werkhouding en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.

 

 

  


 

 


Komende activiteiten


Tweede Pinksterdag vrij op 29-05-2023

Groepen 3 en 4 vrij op 02-06-2023

Ouderraad op 05-06-2023

Medezeggenschapsraad op 13-06-2023